Advocaat

Creatief

Een combinatie van een levendige verbeelding met een sterk gevoel van medeleven, Advocaten gebruiken hun creativiteit niet om technische uitdagingen op te lossen, maar om menselijke uitdagingen op te lossen. Mensen met het Advocaatpersoonlijkheidstype vinden het leuk om de perfecte oplossing te vinden voor iemand waar ze om geven. Deze kracht maakt hen tot uitstekende raadgevers en adviseurs.

Inzichtelijk

Door middel van oneerlijkheid en onoprechte motieven, stappen Advocaten voorbij manipulatie en verkooptactieken en in een eerlijker discussie. Advocaten zien hoe mensen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn. Zij zijn dan in staat om dat inzicht te gebruiken om tot de kern van de zaak te komen.

Inspirerend en overtuigend

Advocaten spreken in menselijke termen, niet in technische, maar in een vloeiende, inspirerende schrijfstijl die de innerlijke idealist in hun publiek aanspreekt. Advocaten kunnen zelfs verbazingwekkend goede redenaars zijn, die met warmte en passie spreken. Dit geldt vooral als ze trots zijn op waar ze voor spreken.

Beslissend

De creativiteit, het inzicht en de inspiratie van advocaten kunnen een echte impact hebben op de wereld. Dit komt omdat ze in staat zijn om hun ideeën met overtuiging, wilskracht en de planning die nodig is om complexe projecten tot een goed einde te brengen, door te zetten. Mensen met het Advocate persoonlijkheidstype zien niet alleen de dingen zoals ze zouden moeten zijn; ze handelen op basis van die inzichten.

Vastberaden en gepassioneerd

Wanneer Advocaten gaan geloven dat iets belangrijk is, streven ze dat doel na met een overtuiging en energie die anderen kunnen opvangen. Advocaten zullen de boot wiegen als het moet. Niet iedereen ziet dit graag, maar hun passie voor de gekozen zaak is een onlosmakelijk onderdeel van de Advocatenpersoonlijkheid.

Altruïstisch

Deze krachten worden ten goede gebruikt. Advocaten zullen geen acties ondernemen of overtuigingen bevorderen, alleen maar om zichzelf ten goede te komen. Zij hebben sterke overtuigingen en ondernemen de acties die zij ondernemen omdat zij proberen om een idee te bevorderen waarvan zij werkelijk geloven dat het de wereld een betere plek zal maken.

Gevoelig

Wanneer iemand de principes of waarden van advocaten uitdaagt of bekritiseert, zal hij of zij waarschijnlijk een alarmerend sterke reactie krijgen. Mensen met het Advocate persoonlijkheidstype zijn zeer kwetsbaar voor kritiek en conflicten. Het in twijfel trekken van hun motieven is de snelste weg naar hun slechte kant.

Extreem privé

Advocaten hebben de neiging zich te presenteren als het hoogtepunt van een idee. Dit is deels omdat ze in dit idee geloven, maar ook omdat Advocaten extreem privé zijn als het gaat om hun persoonlijke leven. Ze gebruiken dit beeld om te voorkomen dat ze zich echt moeten openstellen, zelfs voor goede vrienden. Het vertrouwen in een nieuwe vriend kan voor Advocaten nog uitdagender zijn.

Perfectionistisch

Advocatenpersoonlijkheden worden bijna allemaal bepaald door hun streven naar idealen. Hoewel dit in vele opzichten een prachtige kwaliteit is, is een ideale situatie niet altijd mogelijk – in de politiek, in het bedrijfsleven, in de romantiek. Advocaten, vooral Turbulente, laten te vaak gezonde en productieve situaties en relaties vallen of negeren, altijd in de overtuiging dat er misschien een betere optie op de weg is.

Altijd een oorzaak moeten hebben

advocatenfiguren raken zo verstrikt in hun bezigheden dat een van de lastige taken die tussen hen en hun ideale visie komen, zeer onwelkom is. Advocaten willen graag weten dat ze concrete stappen zetten in de richting van hun doelen. Als routinematige taken het gevoel hebben dat ze in de weg staan – of erger nog, er is helemaal geen doel – zullen ze zich onrustig en teleurgesteld voelen.

Kan gemakkelijk uitbranden

Hun passie, ongeduld voor routinematig onderhoud, idealisme en extreme privacy hebben de neiging om Advocaten met weinig opties voor het loslaten van stoom achter te laten. Mensen met dit persoonlijkheidstype zullen zichzelf waarschijnlijk in korte tijd uitputten als ze geen manier vinden om hun idealen in evenwicht te brengen met de realiteit van het dagelijkse leven.

Advocaten zullen waarschijnlijk merken dat de meeste carrièrepaden in het bedrijfsleven niet voor hen zijn ontworpen, maar voor degenen die zich richten op hun status en materiële winst. Echter, mensen met deze persoonlijkheid zijn in staat om werk te vinden dat bij hen past in zowat elk vakgebied.

In feite worden advocaten waarschijnlijk geconfronteerd met het tegenovergestelde probleem. Velen hebben moeite om vroeg een carrière te beginnen omdat ze tien wild verschillende wegen zien, elk met een eigen set van beloningen. Dit kan aantrekkelijk zijn, maar ook hartverscheurend, omdat het kiezen van slechts één pad betekent dat je zoveel anders moet loslaten.

Waarheid, Schoonheid, Doel

Belangenbehartigers moeten betekenis vinden in hun werk en weten dat ze helpen en verbinding maken met mensen. Een advocaat die werkt als een Ferrari-koopman is bijvoorbeeld hoogst onwaarschijnlijk.

Hun verlangen om te helpen en te verbinden maakt carrières in de gezondheidszorg – vooral de meer holistische varianten – zeer lonend voor Advocaten. Rollen als adviseurs, psychologen, artsen, levenscoachs en spirituele gidsen zijn allemaal aantrekkelijke opties.

De behoeften van advocaten houden echter niet op bij de betekenis – elk productief werk kan zinvol zijn, want elk productief werk helpt iemand, ergens. Pleitbezorgers verlangen ook naar creativiteit. Ze proberen hun inzicht te gebruiken om gebeurtenissen en situaties met elkaar te verbinden en zo echte verandering in het leven van anderen te creëren.

Twee wegen gediversifieerd in een geel bos

Deze behoeften zijn moeilijk te vervullen in een bedrijfsomgeving, waar Advocaten gedwongen zullen worden om naast hun eigen beleid ook dat van een ander te beheren. Om deze reden hebben mensen met het Advocate persoonlijkheidstype meer kans om onafhankelijkheid te vinden in een leiderschapspositie, of door simpelweg hun eigen bedrijf op te zetten.

Als ze ervoor kiezen om de onafhankelijke weg te gaan, zullen ze zich richten op het toepassen van hun persoonlijke touch, creativiteit en altruïsme op alles wat ze doen. Dit kan de meest belonende optie zijn voor Advocate persoonlijkheden. Wanneer ze uit de al te bescheiden ondersteunende en niet-concurrerende rollen stappen waar ze vaak voor worden aangetrokken, kunnen ze naar posities gaan waar ze kunnen groeien en het verschil kunnen maken.

Advocaten streven vaak expressieve carrières na, zoals schrijven, effectieve communicatoren die ze zijn, en auteur van vele populaire blogs, verhalen en screenplays. Muziek, fotografie, design en kunst zijn ook haalbare opties en ze kunnen zich allemaal richten op diepere thema’s als persoonlijke groei, moraal en spiritualiteit.

Waar Advocaten worstelen is in werk dat geen rekening houdt met persoonlijke behoeften, te repetitief is of conflicten bevordert. Banen met deze eigenschappen zullen Advocates persoonlijkheidstypes gefrustreerd en onvervuld laten. Ze kunnen ook worstelen onder de kritiek en druk die gepaard gaat met banen in de ondernemingspolitiek of de verkoop.

Advocatenpersoonlijkheden zijn slim en kunnen het goed doen op elk van deze gebieden. Om echt gelukkig te zijn, moeten ze echter kunnen werken op een manier die in overeenstemming is met hun waarden en hen enige onafhankelijkheid geeft. Ze hebben kansen nodig om te leren en te groeien naast de mensen die ze helpen en bijdragen aan het welzijn van de mensheid op persoonlijk vlak.

Advocaten stellen vrij hoge eisen als het gaat om een bevredigende werkomgeving. Niet alleen moeten mensen met dit persoonlijkheidstype hun creativiteit en inzicht kunnen uiten, ze moeten ook weten dat wat ze doen betekenis heeft.

Mensen met dit persoonlijkheidstype moeten weten dat hun werk mensen helpt en hun eigen persoonlijke groei bevordert. Hun werk moet in lijn zijn met hun waarden, principes en overtuigingen.

Vaak is de beste manier voor advocatenpersoonlijkheden om dit te bereiken dat ze zich helemaal niet hoeven te verantwoorden voor de regels van anderen. In plaats daarvan moeten ze ernaar streven om hun eigen baas te zijn, noch boven, noch onder iemand anders, alleen maar in direct contact met de mensen en ideeën die voor hen belangrijk zijn.

Pleiten voor gewoontes op de werkplek

Dit alles gezegd hebbende, Advocaten zijn een slimme en geïnspireerde groep. Met een paar van de juiste voorwaarden, kan bijna elke positie voor hen worden gemaakt.

Advocaten Ondergeschikten

Als ondergeschikten zullen advocaten het waarschijnlijk slecht doen met strikte regels, formele structuren en routinetaken. Mensen met het persoonlijkheidstype Advocate waarderen samenwerking en gevoeligheid. Hoe opener en persoonlijker de stijl van hun manager is, en hoe meer ze het gevoel hebben dat er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke inbreng, hoe gelukkiger ze zullen zijn.

Advocaten handelen naar hun overtuigingen, dus als ze iets doen, is het iets dat voor hen betekenis heeft. Als die acties onder kritiek komen te staan, vooral de ongerechtvaardigde soort, zal hun moreel waarschijnlijk spectaculair verslechteren.

De waarden van een manager moeten in overeenstemming zijn met die van de advocaat, zodat beide partijen goed kunnen samenwerken. Hoewel ze meestal idealistisch zijn, kunnen mensen met het Advocate persoonlijkheidstype boos en verbitterd worden als hun werkomgeving niet in lijn is met hun waarden. Maar als het een balans is die ze aankunnen, met af en toe een beetje aanmoediging, zullen Advocaten hard werken en gedijen. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn meer dan in staat om taken en werkrelaties aan te pakken.

Advocaten als collega’s

Als collega’s zullen advocatenpersoonlijkheden waarschijnlijk heel populair worden. Ze worden waarschijnlijk gezien als positieve, welbespraakte en bekwame vrienden. Een van hun grootste troeven is het vermogen om de motieven van anderen te identificeren en conflicten en spanningen te ontkrachten voordat iemand anders zelfs maar een verstoring voelt.

Advocaten zullen waarschijnlijk meer belang hechten aan samenwerking dan aan efficiëntie, het aanmoedigen van hard werken en het helpen van anderen wanneer dat nodig is. Hoewel dit meestal een kracht is, bestaat het risico dat anderen gebruik maken van de wens van de advocaat om dingen gedaan te krijgen. Medewerkers kunnen dit doen – met opzet of zonder het te beseffen – door hun taken te verschuiven naar hun meer toegewijde Advocatenmedewerkers.

We mogen ook niet vergeten dat Advocaten uiteindelijk nog steeds Introverts zijn, en dit soort populariteit is niet altijd welkom. Ze zullen af en toe een stapje terug moeten doen en de eenzame wolf in actie moeten brengen, waarbij ze hun eigen doelen op hun eigen manier moeten nastreven. Een ongezonde versie van deze tendens kan opduiken als Advocaten voelen dat hun waarden worden gecompromitteerd door een meer ethisch ontspannen collega.

Nelson Mandela

Moeder teresa