Consuls

Sterke Praktische Vaardigheden

Consuls zijn uitstekende managers van dagelijkse taken en routineonderhoud en zorgen ervoor dat degenen die dicht bij hen in de buurt zijn goed worden verzorgd.

Sterk plichtsgevoel

Mensen met een Consul persoonlijkheidstype hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en streven ernaar om hun verplichtingen na te komen, hoewel dit soms meer vanuit een gevoel van sociale verwachtingen dan vanuit een intrinsieke gedrevenheid kan zijn.

Zeer loyaal

Consuls hechten veel waarde aan stabiliteit en veiligheid en willen graag de status quo behouden, wat hen uiterst loyaal en betrouwbaar maakt voor hun partners en medewerkers. Consuls zijn echte pijlers van alle groepen waartoe ze behoren – of het nu gaat om hun familie of een gemeenschapsclub, op mensen met dit persoonlijkheidstype kan altijd worden vertrouwd.

Gevoelig en warm

Om ervoor te zorgen dat er stabiliteit is, zoeken Consul-persoonlijkheden harmonie en geven ze diep om de gevoelens van andere mensen, en zijn ze voorzichtig om niemand te beledigen of te kwetsen. Consuls zijn sterke teamspelers, en win-win situaties zijn het spul waar de glimlach van gemaakt is.

Goed in Verbinden met Anderen

Deze kwaliteiten komen samen om Consuls sociaal, comfortabel en geliefd te maken. Consuls hebben een sterke behoefte om “erbij te horen”, en hebben geen probleem met kleine praatjes of het volgen van sociale signalen om hen te helpen een actieve rol te spelen in hun gemeenschap.

Bezorgd over hun sociale status

Deze sterke punten zijn gerelateerd aan een belangrijke zwakheid: Consuls’ preoccupatie met sociale status en invloed, die vele beslissingen die ze nemen beïnvloeden, en mogelijk hun creativiteit en open-mindedness beperken.

Inflexibel

Consuls hechten veel belang aan wat sociaal aanvaardbaar is, en kunnen zeer voorzichtig zijn, zelfs kritisch over alles wat onconventioneel is of buiten de mainstream valt. Mensen met dit persoonlijkheidstype kunnen soms ook hun eigen overtuigingen te hard pushen in een poging om ze als mainstream te vestigen.

Weigerachtig om te innoveren of te improviseren

Net zoals ze kritisch kunnen zijn over het “ongewone” gedrag van anderen, kunnen Consuls ook niet bereid zijn om uit hun eigen comfortzones te stappen, meestal uit angst om anders te zijn (of gewoon te verschijnen).

Kwetsbaar voor kritiek

Het kan vooral uitdagend zijn om deze neigingen te veranderen omdat Consuls zo conflict-aversief zijn. Consulaten kunnen zeer defensief worden en pijn doen als iemand, vooral een persoon die dicht bij hen staat, kritiek heeft op hun gewoontes, overtuigingen of tradities.

Vaak te behoeftig

Consuls moeten veel waardering horen en zien. Als hun inspanningen onopgemerkt blijven, kunnen mensen met het Consul-persoonlijkheidstype gaan vissen naar complimenten, in een poging om gerustgesteld te worden over hoeveel ze worden gewaardeerd.

Te onbaatzuchtig

De andere kant van dit alles is dat Consuls soms proberen hun waarde vast te stellen met een vurige aandacht, iets wat degenen die het niet nodig hebben snel kan overweldigen, waardoor het uiteindelijk onwelkom is. Bovendien veronachtzamen consuls vaak hun eigen behoeften in het proces.

Omdat de eigenschappen van de Consuls zo sterk tot uiting komen en met praktisch inzicht en sociale kracht leiden, draait het bij de carrières die zij het meest bevredigend vinden meestal om het optimaal benutten van deze kwaliteiten. Consuls zijn goed georganiseerd, brengen graag orde en structuur aan op hun werkplek en werken vaak het beste in omgevingen met duidelijke, voorspelbare hiërarchieën en taken. Monotoon en routinewerk zijn geen uitdaging voor het Consul-persoonlijkheidstype, omdat ze graag doen wat er gedaan moet worden.

Samenwerking, niet conflicterend

Carrières als bestuurders zijn een natuurlijke pasvorm, waardoor Consuls niet alleen een omgeving kunnen organiseren, maar ook de mensen die er deel van uitmaken. Hun praktische vaardigheden zijn goed te combineren met hun betrouwbaarheid, waardoor Consul-persoonlijkheden verrassend goede accountants zijn – hoewel ze vaak liever persoonlijke accountants zijn, die mensen helpen en direct met hen omgaan, in plaats van zakelijke accountants die in een of ander achterkamertje kraken.

Consul (ESFJ) carrières

Puur analytische carrières zijn echter vaak te saai voor Consuls – ze hebben menselijke interactie en emotionele feedback nodig om echt tevreden te zijn in hun werk. Goede luisteraars en enthousiaste teamleden, mensen met het Consul persoonlijkheidstype zijn uitstekende aanbieders van medische zorg en maatschappelijk werk. Ook het lesgeven is een goede optie, want Consuls voelen zich op hun gemak met gezag, maar zijn ondersteunend en vriendelijk genoeg om dat gezag niet te zwaar op de proef te stellen.

Omdat ze zo onbaatzuchtig zijn als ze zijn, vinden consuls het moeilijk om tevreden te zijn, tenzij ze weten dat ze iets waardevols hebben gedaan voor een ander persoon. Dit is vaak de drijvende kracht achter Consuls’ carrières en loopbaanontwikkeling en maakt religieus werk en counseling bijzonder lonend.

Wat ze ook kiezen om te doen, het comfort van Consuls persoonlijkheden met drukke sociale situaties en praktische kennis en vaardigheden komen samen om mensen te creëren die niet alleen in staat zijn om productief en behulpzaam te zijn, maar ook mensen die er echt van genieten.

Als het gaat om de werkplek, hebben consuls duidelijke neigingen die zich doorzetten, ongeacht hun positie. Mensen met het Consul persoonlijkheidstype gedijen op sociale orde en harmonie, en gebruiken hun warmte en sociale intelligentie om ervoor te zorgen dat elke persoon zijn verantwoordelijkheden kent en in staat is om gedaan te krijgen wat gedaan moet worden. Consuls zijn comfortabel, zelfs afhankelijk van duidelijke hiërarchieën en rollen, en of het nu gaat om ondergeschikten, collega’s of managers, Consul-persoonlijkheden verwachten dat autoriteit wordt gerespecteerd en ondersteund door regels en normen.

Consuls ondergeschikten

Met duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en doelgerichtheid zijn Consuls geduldige, efficiënte, hardwerkende mensen die het gezag van hun leidinggevenden respecteren. Consuls mogen dan wel worstelen met te veel vrijheid en improvisatie, ze gedijen wel op werkplekken met structuur, veiligheid en richtlijnen. Routinetaken zijn geen probleem voor Consuls, en hun toewijding en loyaliteit verdienen het respect van hun managers.

Consuls als collega’s

Teamwork is een concept dat Consuls zonder problemen in de praktijk kunnen brengen. Vaak op zoek naar vrienden op het werk, zijn mensen met dit persoonlijkheidstype bijna altijd bereid om een handje te helpen waar en wanneer dat nodig is. Uitstekende netwerkers, Consuls lijken altijd “de juiste man te kennen” om een project op tijd bij elkaar te brengen. Aan de andere kant moeten Consuls vaak in een team werken – alleen al door dagenlang papierwerk te verspillen worden ze alleen maar moe en onvervuld.

Consuls zijn trots op deze kwaliteiten, wat als neveneffect heeft dat ze bijzonder gevoelig zijn wanneer ze onder kritiek komen te staan. Wanneer hun suggesties en hulp worden afgewezen, kunnen consulaten het persoonlijk opnemen. Reeds een beetje kwetsbaar voor stress, kunnen afwijzingen als deze behoorlijk demoraliserend zijn, en Consuls kunnen hun collega’s nodig hebben om af en toe hun waardering te uiten.

Taylor Swift

Bill Clinton